IV finałowy turniej rekreacyjno – sportowy klas II i III