Dzień aktywności ruchowej

W piątek 19 maja Mławska Hala Sportowa stał się areną sportowych zmagań uczniów klas IV i V ze wszystkich mławskich szkół podstawowych. Okazją do sportowych wyczynów był „Dzień aktywności ruchowej” – sportowa impreza organizowana w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, których celem m.in. jest promocja zdrowego stylu życia oraz propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Uczniów naszych szkół do aktywnej rywalizacji sportowej nie trzeba było zachęcać. Dzięki współpracy organizatora – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Mławską Halą Sportową i nauczycielami wychowania fizycznego w szkołach, zawody charakteryzowały się ciekawymi konkurencjami oraz przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Młodzi sportowcy nie tylko rozwijali w sobie sprawności ruchowe np. poprzez bieg slalomem po uprzednich obrotach, przejście dołem pod ławeczką, czy skok w dal, ale przede wszystkim uczyli się współpracy w drużynie, czego ostatecznym sprawdzianem było przeciąganie liny. Tak więc podczas każdej konkurencji, każdemu zawodnikowi towarzyszył mocny doping koleżanek i kolegów z drużyny.  W tych zawodach nie chodziło o miejsce na podium, czy kolor medalu, gdyż wszystkie drużyny otrzymały jednakowe, pamiątkowe puchary. Jednak najlepsze wyniki sumaryczne ze wszystkich konkurencji zebrały równorzędnie Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoły Katolickie.

Źródło oraz foto: www.codziennikmlawski.pl