X Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej

5 stycznia 2012r.
X Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej
Oldbojów „Mława 2012”


Załączniki:

1)   Regulamin

2)   Komunikat końcowy