Wyścig Amatorów na Rowerach Górskich

22 czerwca 2008r.
Mistrzostwa Północnego Mazowsza
Wyścig Amatorów na Rowerach Górskich

Miejsce imprezy:

Mława – las mławski i „Łysa Góra”

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie MHS do dnia 20.06.2008r., godz. 1600
lub w dniu zawodów w godz. 900-1000

wpisowe (obejmuje ubezpieczenie OC, NW)
dorośli – 15 zł od osoby
dzieci – 7 zł

wymagany: sprawny rower górski,
zapewniamy kaski ochronne dla dzieci

Przewidziane Atrakcyjne Nagrody


Załączniki:

1)   Program minutowy