Ważna informacja

Zarządzenie dyrektora Mławskiej Hali Sportowej z dnia 23.12.2020.
Od 28 grudnia do odwołania Mławska Hala Sportowa będzie zamknięta. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów wyjątki będą dotyczyły m.in.:
– sportu zawodowego,
– zawodników pobierających stypendium sportowe,
– zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
– zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
– dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
W związku z tym przedstawiciele klubów, którzy są zainteresowani organizowaniem zajęć na naszym obiekcie proszeni są o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu 236520027 , lub e-mail: mhs@mhsmlawa.pl w celu potwierdzenia spełniania kryteriów wynikających z w/w. rozporządzenia.
Zgodnie z nowymi przepisami wymagane będą dokumenty wystawiane przez związki sportowe lub podmioty wypłacające wynagrodzenie lub stypendium.
Jednocześnie z przykrością wyjaśniamy, że od 28 grudnia nie możemy udostępniać naszych obiektów sportowcom-amatorom.