VII Powiatowe Forum Edukacji Młodzieży

Starosta Powiatu Mławskiego

zaprasza

UCZNIÓW OSTATNICH KLAS GIMNAZJÓW
I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W VIII Powiatowym Forum Edukacji Młodzieży

w dniu 03 kwietnia 2009 roku
w godzinach od 1000 do 1400

w Mławskiej Hali Sportowej
ul. Piłsudskiego 33A

Ofertę edukacyjną dla uczniów kończących gimnazja przedstawią szkoły ponadgimnazjalne powiatu mławskiego.

Równocześnie dla młodzieży z ostatnich klas liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz szkół zawodowych ofertę edukacyjną przedstawią szkoły wyższe, szkoły pomaturalne i policealne, a także instytucje kształcące w systemie pozaszkolnym.


Załączniki:

1)   Forum