Turniej Piłki Siatkowej

16 października 2010 r. , godz. 10.00

VII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
z okazji
Dnia Edukacji Narodowej


Załączniki:

1)   Komunikat końcowy