Turniej Piłki Nożnej

7 marca 2009r., godz. 10.00
II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Jednostek Samorządowych i Rządowych
o Puchar Starosty Powiatu Mławskiego

 


Załączniki:

1)   Komunikat organizacyjny