Turniej Piłki Nożnej

23 września 2008r., godz. 900

Mławski Turniej Halowej Piłki Nożnej

im. Świętego Stanisława Kostki