Turniej Oldbojów

11 stycznia 2014r.
XI Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów


Załączniki:

1)   Zgłoszenie

2)   Regulamin Turnieju

3)   Komunikat końcowy