Szkolenie Akademia Młodych Orłów PZPN

Plan szkolenia :

16.00 – 17.00 Część teoretyczna – wykład

17.15 – 18.15 Część praktyczna – trening pokazowy U-11

18.15 – 18.30 Omówienie treningu pokazowego

18.30 – 19.30 Gra selekcyjna U-13

UWAGA WAŻNE:

• W szkoleniu może wziąć udział dowolna osoba: instruktor, trener , nauczyciel wf, miłośnik piłki nożnej.
• Każdy uczestnik otrzyma dwie publikacje w formie papierowej : „Piłka nożna w szkole”, „Podręcznik trenera piłki nożnej”, oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
• Udział w szkoleniach prowadzonych przez Mobilną Akademię Młodych Orłów jest brany pod uwagę przy przedłużeniu licencji trenerskich.
• Powyższe dotyczy wyłącznie posiadaczy licencji: Grassroots D, Grassroots C, UEFA C, PZPN B oraz PZPN A
• Warunkiem uzyskania certyfikatu, a tym samym zaliczenia szkolenia Mobilnego AMO w poczet godzin do licencji uczestnik musi zapisać się na szkolenie przez portal PZPN24 ( pzpn24.pzpn.pl/)