Rowerowy Tor Przeszkód

Dnia 24 lipca 2013r. na terenie Mławskiej Hali Sportowej
w Mławie odbył się Rowerowy Tor Przeszkód. W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu uczestników z następującymi wynikami:

I miejsce – Oskar Kuchta z czasem 1:16:71 i 2s karnymi
II miejsce – Mateusz Markowicz z czasem 1:17:03 i 2s karnymi
III miejsce – Jakub Falencki z czasem 1:17:40 i 4s karnymi

Wszyscy uczestnicy dostali słodkie upominki, dyplomy otrzymali zawodnicy z najlepszymi czasami oraz najmłodszy
z nich Mikołaj Szklarski. Najlepszy zawodnik otrzymał statuetkę.


Załączniki:

1)   Komunikat końcowy