Rajd Przygodowy – Mława 2008

Rajd Przygodowy Mława 2008 to rajd wielodyscyplinowy, łatwy nawigacyjnie, treningowo-rekreacyjny. Rajd odbędzie się w dniu 19 lipca 2008 w Mławie (120km od Warszawy, 220km od Gdańska, 140km od Torunia, 170km od Białegostoku). Trasa rajdu liczy ok. 60 km.

Organizatorem Rajdu Przygodowego Mława 2008 jest TKKF Relax Mława. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Mławy. Współorganizatorami są: Miasto i Gmina Mława, MOSiR Mława, Mławska Hala Sportowa, Urząd Miasta Mławy. Sponsorzy: Sklep Sportowy ZEJER SPORT Mława, PHU Cobra, Body Club Mława, Piekarnia Szczepkowscy, ZPR DUNAJ. Patroni medialni: Głos Mławy, Kurier Mławski, Serwis Internetowy www.napieraj.pl, Katolickie Radio Ciechanów, Telewizja Kablowa TOP-SAT.

DYSCYPLINY
Bieg – 5km
Rowery górskie (MTBO) – około 30 km.
Rolki – 8 km (Etap można pokonać na piechotę dla nie posiadających rolek).
Kajaki – 7 km
Pływanie 400m – marsz po dnie jeziora (dla nie umiejących pływać).
Treking – około 15 km

CEL RAJDU
– sprawdzenie własnej wytrzymałości i odporności fizycznej
– wyłonienie najlepszych na trasie rajdu
– wymiana doświadczeń wśród sympatyków imprez na orientacje,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem
– promocja aktywnego wypoczynku oraz imprez na orientację
– prezentacja walorów krajoznawczych i turystycznych Mławy i Powiatu Mławskiego

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
18.07.08 – Piątek
18:00-22:00 Praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie zawodów
19.07.08 – Sobota
6:00- 10:00 Praca sekretariatu rajdu- – przyjmowanie zgłoszeń, przyjmowanie
przepaków na etap rolkowy.
9:00 – Odprawa techniczna
10:00 START RAJDU
18:00- zamknięcie METY RAJDU – dekoracja zwycięzców
19:00 Uroczyste zakończenie. Ognisko i grill.

20.07.08 Niedziela – Opuszczanie bazy rajdu.

Kategorie
Kobiety – K – OPEN
Mężczyźni – M – OPEN.
DUET – start w parach-różnica pokoleń przynajmniej rodzic-dziecko lub suma lat obydwu zawodniczek / zawodników powyżej 100.
Przewidziana nagroda dla najstarszego uczestnika rajdu oraz puchar dla najlepszego zawodnika z Powiatu Mławskiego.
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.

Nagrody
Puchary i dyplomy dla najlepszych. Nagrody rzeczowe. Nagroda pieniężna dla najlepszego zawodnika z kategorii M OPEN (500 PLN). Nagroda nie będzie dzielona, w przypadku dotarcia dwóch lub więcej zawodników równocześnie na metę o nagrodzie zdecyduje losowanie.

Uczestnictwo
W zawodach biorą udział indywidualni zawodnicy. Warunkiem dopuszczenia do startu jest podpisanie pisemnego oświadczenia, o starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 16 lat, start dozwolony wyłącznie z opiekunem powyżej 21 lat biorącym odpowiedzialność za startującego, oraz wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rajdzie.
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Zalecane ubezpieczenie we własnym zakresie.

Teren
Trasa rajdu przebiega na terenach Powiatu Mława – oraz przyległych terenach leśnych. Rzeźba terenu lekko pofałdowana i urozmaicona, wymagająca kondycji i orientacji, lasy sosnowe, mieszane o zmiennej przebieżności. Drogi przeważnie piaszczyste, średnio utwardzone. Część terenu lekko podmokła.

Zasady przeprowadzenia zawodów
Zawodnicy startują jednocześnie i zmierzają do mety nonstop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa rajdu wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych(PK).
Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodników. Niektóre fragmenty trasy to odcinki specjalne, których pokonanie (według oznaczenia na mapie lub w terenie) jest obowiązkowe. Na kilku punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość odnalezionych PK oraz czas przybycia zawodnika na metę.
Zgłoszenia
Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez zgłoszenia telefoniczne 502-704-383 lub e-mail: konraddgsa@op.pl (zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia, w tytule e-mail piszemy Rajd) lub osobiście w dniu startu (nie gwarantujemy pełnych świadczeń).
Warunkiem umieszczenia na liście dopuszczonych do udziału w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia do 15lipca. W razie zgłoszenia na starcie organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń. Prosimy również podać dodatkową informację jeśli chcemy skorzystać z noclegu (materac lub pole namiotowe). Na polu namiotowym brak ciepłej wody.

Zgłaszający się podają:
Imię Nazwisko
Klub/Zespół
Rok urodzenia
Kategoria
Nr telefonu komórkowego

Wpisowe
Wpisowe wynosi 60 zł i uiszczane będzie w dniu zawodów.
Przedstawiciele mediów zniżka 50%. Szczegóły należy wcześniej ustalić z organizatorami.

ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
– puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i pieniężne dla najlepszych zawodników,
– komplet map dla każdego uczestnika (skala 1: 25 000)
– numery startowe dla wszystkich zawodników i rowerów
– zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie, obsługę sędziowską na niektórych punktach
– dobrą zabawę
– ciepły posiłek po rajdzie (grill)
– nocleg w warunkach turystycznych (wymagany własny śpiwór) lub pole namiotowe.

Baza rajdu

Pole namiotowe nad Zalewem Ruda (ok. 6km od centrum). Baza noclegowa: Mławska Hala Sportowa ul. Piłsudzkiego 33a znajduje się niedaleko (1km) dworca PKP i PKS. W bazie noclegowej będą znajdowały się prysznice i umywalki oraz materace do spania. Będzie też udostępniony czajnik z wrzątkiem.
Dla wygodnych: Hotel Mława rezerwacja indywidualna tel. 236543942. Organizator nie pośredniczy i nie rezerwuje miejsc noclegowych w hotelu. Koszt około 70zł/osoba.

Dla sredniowygodnych: BURSA SZKOLNA, tel.654 30 12. Koszt  około 25zł/osoba.

Punkt kontrolny (PK)
Punktem kontrolnym jest biało-pomarańczowy lampion posiadający przyrząd do potwierdzania czyli perforator, lub biało czerwony kartonowy punkt kontrolny przypięty w widocznym miejscu- widoczny ze wszystkich stron dotarcia do punktu np. drzewo owinięte do okoła czerwoną taśmą.

Potwierdzanie obecności na punktach
Na części PK znajdować się będą sędziowie.
Na PK bez obsady sędziowskiej uczestnicy sami dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie – perforatorem.
PK bez obsady sędziowskiej ubezpieczone będą dodatkowo kolorowymi paskami konfetti.
W przypadku braku PK prawidłowym potwierdzeniem jest pobranie jednego paska konfetti i okazanie go sędziemu na mecie.
Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów podczas zawodów powoduje niesklasyfikowanie zawodnika.

ETAPY TRASY
Charakterystyka: Trasa rajdu liczy około 60 km, długości mierzonej według optymalnych wariantów wybranej drogi.
Etap kajakowy można pokonać na własnym sprzęcie.
Etapy: kajakowy i pływanie wykonujemy w dowolnej kolejności po etapie MTB lub po trekingu w przypadku oczekiwania na kajak.
Więcej informacji pojawi się wkrótce w komunikacie startowym.
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Wszystkie etapy – wyposażenie obowiązkowe zawodnika:
telefon komórkowy, kompas, latarka lub czołówka
Zakaz używania urządzeń nawigacyjnych typu GPS.
2. Etapy rowerowe – wymagany sprzęt na odcinki rowerowe dla każdego uczestnika:
1x sprawny technicznie rower górski, 1x tylne oświetlenie, 1x kask rowerowy lub rolkowy. Opcjonalnie zapasowa dętka i sprzęt do naprawy.
3. Etapy rolkowy – wymagany sprzęt dla każdego uczestnika:
– kask rowerowy lub rolkowy
3. Etapy specjalne, i zadania specjalne
Sprzęt zapewnia organizator. Podczas etapu kajakowego obowiązkowe kamizelki.

STREFY ZMIAN (PRZEPAKI)

Organizator przewiduje jeden przepak w strefie zmian w bazie rajdu (korzystanie nieograniczone), oraz drugi przed ZS Rolkowym. Sprzęt przyjmowany na ten przepak musi być schowany w opakowanie (torba/skrzynka) ewentualnie spięty ze sobą (związane rolki). Przepaki narażone na warunki atmosferyczne.

LIMIT CZASU
Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 10 godz.
Przewidywany czas zwycięzcy trasy – 5 godz.

KARY CZASOWE I DYSKWALIFIKACJA
1. Kary czasowe dla zawodnika naliczane będą za: Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego – 2 godziny Za niepokonanie lub nieprawidłowe pokonanie odcinka specjalnego – 2 godziny. Za brak Punktu Kontrolnego 1 godzina.
2. Kary czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodnika na metę.
3. Dyskwalifikacja lub wycofanie zawodnika może również nastąpić:
– w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
– w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

REZYGNACJA
1. W przypadku wycofania się zawodnika, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym sędziego głównego telefonicznie lub obsługę rajdu oraz dodatkowo w bazie rajdu.
2. Zawodnik, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi na własną rękę wrócić do bazy głównej. W niektórych przypadkach (kontuzje, wyczerpanie fizyczne)organizator będzie zwoził uczestników do bazy rajdu.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Przygodowego muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały wymagany sprzęt.
2. Podczas odprawy technicznej uczestnicy zostaną poinformowani o wszystkich możliwych niebezpieczeństwach oraz jak postępować w razie wypadku.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przez cały rajd przynajmniej jednego sprawnego telefonu komórkowego.
4. Numery telefonów do organizatorów oraz służb specjalistycznych znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy technicznej.
5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
6. W czasie trwania rajdu może być przeprowadzana kontrola obowiązkowego sprzętu oraz kontrola kart startowych na trasie w celu uniknięcia skrócenia trasy.
ŻYWIENIE NA TRASIE
Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

ZAKAZY I OBOWIĄZKI
1. Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Na dozwolonych środkach transportu. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację.
3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu.
5. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
6. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
7. Nie można korzystać z GPS
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz skoków do wody podczas ZS- Pływania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem rajdu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z rajdem, tj. organizatorów, uczestników, prasę, obserwatorów, osoby towarzyszące, itp.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zalecane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunków do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
7. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości nie zawarte w ww. regulaminie rozstrzyga organizator.
8. Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
9. Za rzeczy pozostawione w bazie organizator nie odpowiada,
10. Korzystanie z pomocy osób trzecich na trasie lub z niedozwolonych środków transportu będzie karane dyskwalifikacja uczestnika,
11. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.

Zapraszamy do uczestnictwa.