Projekt Mławski Olimpijczyk

Mławska Hala Sportowa serdecznie zaprasza do udziału w autorskim projekcie sportowo-terapeutycznym pod nazwą „Mławski Olimpijczyk”. Projekt dedykowany jest dla osób niepełnosprawnych z Miasta Mława, Powiatu Mławskiego oraz okolicznych miejscowości. Zapisy będą trwały do końca października. Więcej informacji pod numerem telefonu Hali: (23) 652 00 27

Główne cele projektu

 • Usprawnianie funkcjonale

Osoby niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach, będą miały możliwość własnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Projekt daje możliwość uzupełnienia bądź wzbogacenia własnego procesu terapeutycznego.

 • Sport – moja pasja

Osoby uczestniczące w projekcie, będą miały możliwość poznania szeregu różnych dyscyplin sportowych, zarówno indywidualnych jak                                       i zespołowych. Rozbudzenie zainteresowania daną dyscypliną daje większą możliwość samorealizacji oraz własnej rehabilitacji. Przykładowe dyscypliny ujęte w projekcie:

 1. piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna,
 2. badminton,
 3. tenis stołowy,
 4. unihokej,
 5. gry i zabawy,
 6. siłownia.

Wybrane dyscypliny sportowe nie mają charakteru zamkniętego i będą dostosowane do wybranej grupy uczestników.

 • Integracja społeczna

Choć projekt jest skierowany do osób z ograniczeniami funkcjonalnymi to będzie stwarzał okazję do społecznej integracji. W ramach projektu osoby w nim uczestniczące, będą włączane w rozgrywki z osobami pełnosprawnymi w ramach organizowanych turniejów i rozgrywek. Zawody o tej charakterystyce będą doskonałą okazją do przełamywania barier z każdej strony.

Regulamin projektu „Mławski Olimpijczyk”

Przepisy ogólne:

 1. Organizatorem projektu „Mławski Olimpijczyk” jest Mławska Hala Sportowa.
 2. Projekt przeznaczony jest dla osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH (z ograniczeniami funkcjonalnymi) z terenu miasta Mława, Powiatu Mławskiego oraz okolicznych miejscowości.
 3. Projekt będzie realizowany w Mławskiej Hali Sportowej, Piłsudskiego 33a
 4. Termin realizacji: Cały rok kalendarzowy z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i świąt.

Zasady uczestnictwa:

 1. W projekcie mogą brać udział osoby bez przedziału wiekowego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).

Zasady organizacyjne:

 1. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora z pełnym przygotowaniem specjalistycznym.
 2. Szczegółowy harmonogram zajęć, będzie przygotowany przez instruktora każdorazowo po skompletowaniu grupy i podany do ogólnej wiadomości.
 3. W zajęciach może uczestniczyć opiekun danej osoby, jeśli zaistnieje taka potrzeba organizacyjna. Właściwą decyzję podejmuje  instruktor projektu.
 4. Mławska Hala Sportowa nie ponosi odpowiedzialności prawnej, na wskutek zaistniałych zdarzeń powodujących szkodę u ćwiczących. Osoby uczestniczące w projekcie powinny być ubezpieczone we                 własnym zakresie.

Organizator

Mławska Hala Sportowa

Do pobrania:

Oświadczenie uczestnika projektu