Powiatowy Konkurs Plastyczny na Logo Turnieju Tańca GRAND PRIX POLSKI – MŁAWA – TANIEC SPORTOWY

Mławska Hala Sportowa
i
Miejski Dom Kultury w Mławie
zapraszają do udziału w
Powiatowym Konkursie Plastycznym
na Logo Turnieju Tańca
„GRAND PRIX POLSKI – MŁAWA – TANIEC SPORTOWY”
pod Patronatem Honorowym
Burmistrza Miasta Mławy

Regulamin

Cele:
– rozbudzenie aktywności twórczej wśród młodzieży i dorosłych
– wzbogacenie osobowości poprzez działania plastyczne
– poszerzenie zainteresowań kulturą z zakresu tańca
– popularyzacja twórczości utalentowanych autorów z różnych środowisk.

Warunki uczestnictwa:
1.Do udziału w konkursie zapraszamy:
– uczniów Szkół Podstawowych (kl. V-VI)
– uczniów Szkół Gimnazjalnych
– uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
– dorosłych ( open )

2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej
lub dowolnej grafice, w tym komputerowej (jedynie na formacie A4 w formie płaskiej).

3.Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.

4.Każda praca powinna zawierać wypełnioną kartę informacyjną i być wyraźnie opisana z tyłu – opis winien zawierać:
imię i nazwisko autora, wiek ( klasa ), dokładny adres autora lub opiekuna, telefon kontaktowy, nazwę placówki zgłaszającej prace, kategorię w której zgłaszana jest praca.

5.Pracę i kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do 28 kwietnia 2008 r. na adres:
Miejski Dom Kultury
06-500 Mława
ul. Stary Rynek 13

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
Ocenie podlegać będą:
– walory artystyczne
– kreatywność i pomysłowość
– estetyka wykonania.

Nagrodą główną ufundowaną przez organizatorów będzie nagroda pieniężna w wysokości 200,- zł. i nagrody rzeczowe ( wyróżnienia ) dla 3 uczestników (po jednej w każdej kategorii).

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniach 17-18 maja 2008 r. podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie ul. Piłsudskiego.

Laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o dniu i godzinie spotkania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!
Miłej pracy artystycznej!


Załączniki:

1)   Regulamin Konkursu