Ogłoszenie

Mławska Hala Sportowa
ogłasza wyprzedaż używanego
sprzętu z siłowni.
Sprzęt można oglądać
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600.