Odmrażanie sportu – otwarte boiska na kompleksie Mławskiej Hali Sportowej

Na konferencji prasowej w dn. 25 kwietnia, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk przedstawiła plan nowej sportowej rzeczywistości. Dla obiektów sportowych takich jak Mławska Hala Sportowa oznacza to możliwość wznowienia zajęć rekreacyjnych oraz sportowych na kompleksie boisk (boisko wielofunkcyjne oraz boisko do Beach Soccera) z wymaganymi ograniczeniami.

Dla korzystających z kompleksu boisk najistotniejsze informację to:

Od 4 maja będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Zostaną udostępnione (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie): stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki).
W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa: zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), ograniczona liczba osób, weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, korzystanie z osobistego sprzętu sportowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.