Mławska Hala Sportowa otwarta dla sportowców amatorów.

Mławska Hala Sportowa ponownie otwarta dla sportowców amatorów.
Od 29 maja przywrócona zostanie działalność obiektów sportowych zamkniętych. Będą mogły być udostępnione ograniczonej liczbie osób – „nie większej niż połowa obłożenia obiektu”.
Jednocześnie „udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami”