III etap odmrażania sportu

18 maja rusza III etap nowej sportowej rzeczywistości, który zakłada otwarcie sal i hal. Z infrastruktury o charakterze otwartym od poniedziałku będzie mogło korzystać więcej osób niż dotychczas. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z obiektu Mławskiej Hali Sportowej.

Zasady korzystania z Mławskiej Hali Sportowej

 • Sektor – max 12 osób + 1 trener
 • Płyta główna + trybuny – max 32 osoby + 3 trenerów jeśli sektor wolny

(maksymalnie 14 osób na płycie podczas gry)

 • Płyta główna + trybuny – max 20 osób + 3 trenerów jeśli sektor zajęty

(maksymalnie 14 osób na płycie podczas gry)

 • Sala walk – max 12 osób + 1 trener
 • Maksymalnie na obiekcie mogą przebywać 32 osoby + 3 trenerów

Zasady korzystania z 2 boisk zewnętrznych Mławskiej Hali Sportowej:

 • Na jednym boisku może przebywać grupa max. 14 osobowa + 2 trenerów,
 • Łącznie na 2 boiskach (tartan, plaża) może przebywać grupa max. 28 osób + 4 trenerów.

Pozostałe zasady korzystania z obiektu:

 • Przed korzystaniem z danego boiska, przedstawiciel grupy musi wypełnić stosowny formularz, w którym określi liczbę osób oraz czas,
 • Osoby korzystające z boisk grają własnymi piłkami, lotkami, rakietkami itp…
 • MHS nie udostępnia żadnych pomieszczeń socjalnych z wyjątkiem WC,
 • Po każdej grupie należy dokonać dezynfekcji sprzętu sportowego (słupki bramek, słupki do siatkówki, słupki do badmintona, stoły do tenisa stołowego itp…),
 • W przypadku dużego zainteresowania wejście na obiekt możliwe będzie w odstępie czasowym minimum 15 minut,
 • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja wybranego boiska,
 • Korzystający muszą dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt,
 • Trenerzy wchodzą na obiekt po okazaniu ważnej legitymacji trenerskiej
 • Wprowadzone zasady obowiązują do ich odwołania.