II turniej rekreacyjno-sportowy dla mławskich podstawówek

W sobotę 18 marca w Mławskiej Hali Sportowej został rozegrany II Turniej Rekreacyjno-Sportowy dla klas II i III mławskich szkół podstawowych. Organizator Mławska Hala Sportowa oraz Klub Sportowy Zawkrze Mława przygotowało po cztery konkurencje dla każdej szkoły. Każda reprezentacja szkoły liczyła po 14 zawodników. Rywalizacja przebiegała w sztafetach, torze przeszkód, rzuty do celu ,skoku w dla z miejsca oraz grze rybacy na jezioro.  W kategorii klas II zwyciężyła Szkoła Podstawowa numer 7 która łącznie zdobyła 17 punktów .W klasach starszych zwyciężyła Szkoła Podstawowa numer 6 która zdobyła 13,5 punktu. Następny turniej rekreacyjno-sportowy zostanie rozegrany 8 kwietnia.

WYNIKI II TURNIEJU:
KL II
Konkurencja           SP 1    SP 4   SP 6   SP 7   KAT
1 Sztafeta                1          2         4         5         3
2 Rzut piłką             4          1        2,5      2.5        2
3 Tor przeszkód      4          1         3         5          2
4 Rybacy na jezioro 2.5      1        2.5      4.5       4.5
Razem                    11.5     5        12        17     14.5

KL III
Konkurencja           SP 1     SP 4     SP 6     SP 7
1 Sztafeta                 3           1          4             2
2 Rzut piłką              1          2.5       2.5           4
3 Tor przeszkód       2           1          4             3
4 Skok z miejsca      2           1          3             4
Razem                     8          5.5      13.5         13