II Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż w dniu 19 kwietnia (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Mławskiej Hali Sportowej Al. Piłsudskiego 33 odbędą się II Mławskie Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie oraz Burmistrza Miasta Mława pod honorowym patronatem Starosty Mławskiego.

Informacja o Targach Pracy – dla pracodawców

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w targach, będzie to doskonała okazja do zrekrutowania kandydatów na wolne miejsca pracy, a także możliwość do zaprezentowania swojej firmy na lokalnym rynku pracy

Pracodawców zainteresowanych wystawiennictwem w targach pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy tel. 23654-34-00 oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 30.03.2012 r. pocztą elektroniczna na adres e-mail: p.ruzicki@pup.mlawa.pl lub j.rutecka@pup.mlawa.pl, faksem 23654-34-04, pocztą tradycyjną na adres: Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Wyspiańskiego 7, lub dostarczyć osobiście do CAZ w Mławie, pok. 2.

Udział w Targach jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY, WARTO BYĆ W CENTRUM WYDARZEŃ!

informacja – Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


 

Załączniki:

1)   Formularz zgłoszeniowy

2)   Ulotka