Ferie z MHS

Załączniki:

1)   Ferie z MHS – ogłoszenie

2)   Ferie z MIS

3)   komunikat – szk. ponadgim.

4)   Komunikat – gimnazja